Alain Bosquet aka Anatoliy Bisk var en ukrainsk immigrant, der ligesom så mange andre i hans generation mest skrev på fransk. 
Egentlig emigrerede hans forældre til Belgien kort efter at Ukraine blev indlemmet i Sovjetunionen. Og netop denne abrupte start på livet, illusionens tab og krigene i Europa og verdenen er med til at præge hans skrivestil. 
Bogen her er som titlen antyder et uddrag af hans poesi. Der er hovedsageligt fokus på hans 60’er og 70’er tekster. Især de sidste del af bogen fokuserer på Guden i forskellige aspekter. Her er tale om især en meget menneskelig Gud, der degraderer, destruerer og ikke er fuldmægtig i sig selv, men bliver det qua sine handlinger.
Bosquet skriver meget smukt og hele hans tilgang til ord er præget af en verden der er i opløsning.
Digtene er korte, moderne og stadig aktuelle i vores samtid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.